Etkili Konuşmanın BEKA Sorunu

#speak2impress #harundagli #publicspeaking #etkilikonusma #sunumteknikleri


Bugünkü yazıma farklı şekilde başlamak istiyorum. Sizce,

- “Gevşek olan bağ çözülmeye mahkumdur”


Ne anlama geliyor?

Bir şeyi sağlam şekilde bağlamazsanız mutlaka çözülür gider anlamında kullanılır.


Niye böyle bir cümleyle başladım derseniz, bu genel olarak topluluk önünde konuşma yapan çoğu insanın karşılaştığı en büyük sorunlardan birine işaret ediyor.


Nasıl mi?

Bunun nedenlerini incelediğimizde, asil sorunun topluluk önünde konuşan insanların ve yöneticilerin büyük kısmının konuştukları konularda bilgilerinin gevşek olması ya da konuşmayı hazırlarken hangi bilgileri aktaracakları konusuna fazlaca vakit ayırmalarına rağmen bunu nasıl anlatacakları ve izleyenlerin aklında kalmasını sağlayacakları üzerine hiç vakit harcamamalarından dolayı iyi bir bağ kuramamalarından kaynaklanıyor.


Peki doğrusu nedir, ne yapmak gerekiyor?

Çoğu konuşmacı hazırlanırken insanların dikkatini çekecek ve akıllarında kalacak bir tek çapa / kanca (İngilizcesi “Hook” oluyor) belirliyor, konuşmaya başladığında da hemen konuya girip ardı ardına konuştuğu konu ile ilgili noktaları sıralamaya başlıyor.


Sonra ne mi oluyor?

Söylediklerinin çoğu izleyenlerin aklında kalmıyor, böylece hem kendi hem de izleyenlerin vaktini boşa harcamış oluyor.


Halbuki topluluk önünde konuşmanın en önemli kurallarından birisi, asla tek başına bilgi vermeyin, bilgi mutlaka akılda kalacak bir kanca ile beraber kullanılmalıdır. Yani mesajınız, bir kanca bir nokta, ardından bir sonraki bağlantı kancası ve nokta seklinde ayarlanmalıdır.

Şimdi muhtemelen aklınıza bu “Çapa / Kanca” ya da “Hook / Anchor” denilen şey nedir di