Otel Yöneticisinin Rehberi; Rakamları Anlamak

Otelinizin Net Karini İyileştirmek, Gelir Tablosunun Nasıl Okunacağını Bilerek Başlar.

Herhangi bir işletmenin başarılı olup olmadığı, o işletmenin belirli bir sure içerisindeki (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık donemler bazında) bütün gelir ve giderleri hesaplandıktan sonra elde ettiği net kârı değerlendirerek bulunabilir.


Değişik isimlerle ve şekillerde olsa da işletmenin finansal yapısının değerlendirildiği üç ana rapor grubu bulunur;

  • Balance Sheet (Bilanço)

  • Cash Flow (Nakit Akis)

  • Profit & Loss (P&L) (Kar ve zarar/Gelir Tablosu)

H.J Harrington, bununla ilgili olarak, “Yönettiğiniz şeyi ölçebiliyor olmak, sizi onu kontrole ve nihayetinde iyileştirmeye götüren ilk adımdır.” der. Bu anlamda,

“Bir şeyi ölçemezseniz anlayamazsınız.
Anlayamazsanız, kontrol edemezsiniz.
Ve Kontrol edemediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz.”

P&L (Profit & Loss), Kâr ve zarar tablosu; aynı zamanda gelir tablosu olarak da bilinir, bir işletmenin üç ana finansal tablosundan biridir ve bilanço ve nakit akış tablosunun tamamlayıcısıdır. İstediğimiz sonuca varabilmek için birçok girdi belli gruplamalar halinde işlenir. Böylece hem departman bazında hem de işletme bazında en son satir olarak kârlılık rakamları ortaya çıkar. İşletmeniz Operasyonel olarak ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, başarıya giden yol, bu tablonun nasıl okunacağı ile şekillendirilir.


Bir otele sahipseniz ya da yönetiyorsanız, otelinizin satışı, pazarlaması, verilen servis kalitesi, temiz ve güvenli olduğundan emin olmak kadar P&L'nin nüanslarını okumak ve anlamak da gereklidir.


Peki P&L Okumak Neden Önemli?


Otel işletmeciliği diğer iş kollarından farklı değildir; her işletmenin gelirleri ve masrafları (giderleri) vardır. Belli aralıklarla muhasebe tarafından bir tabloya işlenen bu bilgiler toplanarak işletmenin mali başarı veya başarısızlığı ortaya çıkar.


P&L Statement olarakta bilinen “Kâr ve Zarar Beyanı”; gelir, gider ve karlılığın ayrıntılarını ve analizini sağlar. Bu anlamda kayıt işleminin ötesinde, işletme verimliliğini arttırmak ve nihai hedef olan karlılığa ulaşmak için kullanılan vazgeçilmez bir araçtır.


Kâr ve Zarar Beyanının okunması ve anlaşılmasının iki temel yararı vardır;


1. Para akışlarının anlaşılması:

Periyodik P&L raporları, kârınızın nereden geldiğini ve harcamalarınızın nereye gittiğini vurguladığından otelinizin başarısı için gereklidir. Bu nedenle, operasyonel düzeyde giderler ve gelirle ilgili veriye dayalı kararlar vermek isteyeceğiniz temel bir araçtır.


2. Her departmanın nasıl performans gösterdiğini tam olarak anlaşılması:

Kâr ve Zarar beyanınız, oteliniz genelinde departman performansının yakından incelenmesini sağlar. Ayrıca otel müdürü olarak bu performansı haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık genel ve departman bütçelerinizle karşılaştırarak analiz etmenize olanak tanır.


Peki Nasıl Anlayacağız?

Otel P&L’i basit anlamda tüm gelirlerin ve giderlerin departmanlara göre gruplanarak listelendiği ve işletmenin performansına göre kar ya da zararının ortaya çıktığı bir tablodur. Şimdi kısaca bu bölümleri ve bileşenlerini incelemeye çalışalım;


1- Gelirler Bölümü:


Kar ve Zarar Beyanı Tablosunun en üst kısmı, otelinizin gelirlerinin kaydedildiği yerdir.


  1. Odalar Bölümü: Otellerin tipine, yapısına ve işletimine göre değişiklik gösterse de bir otelin ana gelir kaynağı odalar bölümünden elde edilir. Bunun bileşenleri olan toplam oda sayısı, satılan oda sayısı, doluluk oranı, toplam oda geliri, bunun satılan oda başına ve müsait oda başına gelirleri bu bölümde listelenir.

  2. Yiyecek ve İçecek Bölümleri: Bu kategori altında otellerin ikincil ana gelir grubunu oluşturan yiyecek içecek bölümleri; restaurant, bar, lounge, konferans ve ziyafet gelirleri islenir.

  3. Diğer İşletme Gelirleri: Yine otelin yapısına göre değişiklik göstermekle beraber diğer gelir grupları bu bölüm altında toplanır. Bunlar, Health Club, Spa, golf sahası, otopark, çamaşırhane ve telefon/internet gelirlerini içerir.

Ek olarak, bazı mülkler, dükkân/alan kirası, reklam panoları veya faiz geliri ve diğerleri gibi çeşitli gelirleri de bu bölüm altında islenebilir.


Kısaca bu bölümde işletmeye bağlı olan tüm gelirler düzenli olarak islenerek toplam gelir rakamları ortaya çıkarılır.


2- Giderler Bölümü: